LADEN

Algemene voorwaarden


Welkom op onze website. Als u deze website blijft bezoeken en gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Deze besturen samen met ons privacybeleid de relatie van Global Creatures Ltd met u met betrekking tot het gebruik van deze website. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze algemene voorwaarden, gebruik dan alstublieft onze website niet.

De term 'Global Creatures' of 'ons' of 'wij' verwijst naar de eigenaar van de website met als hoofdkantoor Level 6, 50 Holt Street, Surry Hills NSW 2010, Australië. Ons bedrijfsregistratienummer is 09437426. De term 'u' verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

 • De inhoud van de pagina's van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
 • Deze website maakt gebruik van cookies om surfvoorkeuren te controleren. Als u cookies toestaat en een van de volgende informatie verstrekt:
  • naam en contactgegevens inclusief e-mailadres
  • demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
  • andere informatie die relevant is voor klantonderzoeken en / of aanbiedingen

Het kan door ons worden gebruikt of opgeslagen voor gebruik door ons of door derden die hierin zijn vermeld of die afzonderlijk worden vermeld in ons Privacy- en cookiebeleid (beschikbaar op deze website):

 • Noch wij, noch derde partijen bieden enige garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en we sluiten nadrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover maximaal toegestaan door de wet.
 • Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke vereisten voldoen.
 • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot: het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden, anders dan in overeenstemming met de auteursrechtvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
 • Alle handelsmerken die op deze website zijn gereproduceerd, die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.
 • Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot schadevergoeding en / of een strafbaar feit zijn.
 • Soms kan deze website ook links bevatten naar andere websites. Deze links zijn bedoeld om u meer informatie te geven. Ze betekenen niet dat we de website(s) goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).
 • Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortkomt uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales.