LADEN

Tyrannosaurus rex
(tie-raa-noo-sau-rus rex)

Tyrannosaurus (letterlijk: "tiranhagedis"), een van de grootste vleesetende landdieren ooit, woog ongeveer zesduizend kilo. Zijn reusachtige kop hield hij in evenwicht door een lange, zware staart.

De zware en sterke schedel van de T. Rex laat zien dat hij een gevaarlijk roofdier was met een beet die botten kan verbrijzelen. Zijn kaken waren voorzien van 150 mm lange, scherpe gekartelde tanden.

In vergelijking met de hoge, krachtige achterpoten waren de voorpoten van de Tyrannosaurus heel klein met maar twee vingers. Recent opgegraven exemplaren wezen uit dat de korte armen stevig gespierd waren, waarschijnlijk zodat het dier in staat was zichzelf in de grond vast te zetten en zijn achterpoten probeerde te strekken om vanuit een buikliggende positie op te staan.

Hij was een van de laatst overgebleven dinosauriërs voor de uitroeiing in het Krijt-Tertiair. Tot nog toe zijn meer dan 30 soorten van de T. Rex geïdentificeerd. Sommige waren bijna volledig, wat ervoor heeft gezorgd dat we uitgebreid onderzoek konden doen naar zijn leefwijze, levensgeschiedenis en biomechanica.


Terug