LADEN

Stegosaurus
(stee-goo-sau-rus)

Met zijn opvallende dubbele rij vliegervormige beenplaten die verticaal langs de gebogen rug uitsteken en twee paar langwerpige pieken die zich horizontaal uitstrekken nabij het uiteinde van de staart is Stegosaurus (letterlijk: "dakreptiel") een van de makkelijkst herkenbare dinosauriërs.

"De staart van de Stegosaurus is ongetwijfeld een van de gevaarlijkste wapens die een planteneter ooit ontwikkelde", (Bakker). Zo'n wapen is ook onontbeerlijk als je weet dat de Stegosaurus samenleefde met grote roofzuchtige theropode dinosaurussen zoals de angstaanjagende Albosaurus.

Over de functie van de platen is al veel gediscussieerd. Initieel werden ze als een vorm van bepantsering gezien, maar onderzoekers opperen dat ze mogelijk nuttig waren om de lichaamstemperatuur te regelen. Windtunneltests wezen uit dat de platen een ideale vorm hebben om de warmte te vergaren en af te voeren.

Stegosaurus staat ook bekend om zijn opmerkelijk kleine hersenen van nauwelijks 80 gram. Blijkbaar was dat toereikend voor zijn behoeften.


Terug