LADEN

Plateosaurus
(pla-tee-oo-sau-rus)

Plateosaurus (letterlijk: "breed reptiel" of "plat reptiel") was de eerste en bekendste van de vroege reuzenherbivoren. Hij leefde waarschijnlijk in kuddevorm, kon op vier poten lopen maar was ook in staat om zich op twee voeten op te richten.

Balancerend op zijn lange achterpoten geraakte Plateosaurus met zijn lange nek tot bij de hogere takken van coniferen en varens. Hij had karakteristieke handen met kleine vingers en een grote duim met een klauw. Met de handen kon hij doeltreffend grijpen. De klauw diende waarschijnlijk om wortels uit te rukken of bladeren af te scheuren.

Wanneer hij zich oprichtte kon Plateosaurus zijn lange duimklauwen eveneens ter verdediging gebruiken tegen aanvallers zoals Postosuchus. Deze dinosaurus uit het Trias tijdperk werd voor het eerst beschreven in 1837 door H. von Meyer. We kennen Plateosaurus aan de hand van meer dan honderd gedeeltelijke en volledige skeletten, waaronder tien schedels.

Plateosaurus is het meest voorkomende en bekendste van de gewervelde fossielen uit het Europese Trias tijdperk. Hij was het grootste landdier uit die periode.


Terug